Easy Interface Bestuur

Het bestuur van Blik Op Blik bestaat uit de volgende personen:

 

. naam: e-mailadres:
. . .
Voorzitter: Henk van Eldijk henkvan.eldijk@ziggo.nl
Secretaris: Liesbeth van Houten l.van.houten1@hetnet.nl
Penningmeester: Harrie van Houten harrie.van.houten@hetnet.nl
Ledenadministrateur: Henk Henst henk@henst.nl
Bestuurslid: Frans Broekhuizen .
Bestuurslid: Christian Meeuws christianmeeuws@chello.nl