Easy Interface Vereniging Blik op Blik

Opgericht: 17-07-1982
K.v.K. 411261


 

Welkom op de site van Blik op Blik, de Nederlandse vereniging van bier- en frisdrankblikkenverzamelaars. Blik op Blik is opgericht in 1982 door enkele Nederlandse verzamelaars die besloten een vereniging op te richten. Dit geschiedde op 17 Juli van dat jaar en de naam werd "Blik op Blik".

 

De vereniging, houdt zich ten doel: het onderhouden van contacten tussen verzamelaars van blikjes, te weten; bierblikjes Coca-Cola blikjes, en frisdrankblikjes. Bij deze laatste categorie wordt ook gerekend; allerlei mixdranken in blik b.v. shandy, radler, rum-cola, zuiveldranken, maaltijddranken. Geen siroopblikken. De drank in het busje moet direct te consumeren zijn.

Activiteiten van de vereniging.

Wij organiseren elk voor- en najaar een GROTE INTERNATIONALE RUILBEURS voor alle leden en niet-leden. Leden betalen geen entree. We bevorderen daar vooral het ruilen met elkaar. Verder verlenen we onze steun en medewerking aan enkele regionale beurzen. We proberen ook contact te houden met een aantal binnenlandse (bv. B.A.V.) en buitenlandse verenigingen.

We geven ook vier keer per jaar een prachtig blad uit genaamd DE BLIKVANGER. Dit meer dan 40 pagina's dikke blad staat bol van de informatie over alle blikken, de vereniging en ander nieuws b.v. beurzen. Qua informatie en omvang is dit blad uniek in de wereld in zijn soort.

 

Verder houden we een CATALOGUS NEDERLANDSE BIERBLIKKEN en ook een CATALOGUS NEDERLANDSE FRISBLIKKEN bij in dit blad.

De vereniging telt momenteel bijna vijfenzeventig leden. Het bestuur bestaat uit zes leden.

Via deze homepage willen we U laten zien wat er zoal binnen deze vereniging gebeurt. Informatie betreffende de contributie kunt u eveneens vinden op deze hompage.