Easy Interface Lid worden van Blik Op Blik

Het aardige van Blik op Blik

Of je nu een kleine of grote verzamelaar bent, en of je via internet ruilt en handelt of niet, het is altijd interessant lid te worden van de vereniging Blik op Blik. De vereniging heeft een clubblad dat om de 3 maanden verschijnt en tijdens de ruilbeurzen, die 2x per jaar gehouden worden, ontmoet je collega-blikverzamelaars met verschillende interesses, specialisaties en contacten. Je wisselt ervaringen uit, je kunt elkaar tips geven en afspraken maken voor het bekijken van verzamelingen.

Het aardige van drinkblikken verzamelen is toch altijd weer het kunnen vast pakken van de blikken en bekijken van mooie exemplaren. Een ruilbeurs van Blik op Blik wordt bezocht door tal van verzamelaars en er staan al gauw meer dan 20.000 blikken. Veijwel nooit verlaat iemand een beurs zonder een aantal nieuwe blikken voor zijn verzameling...

Als vereniging geeft Blik op Blik 4x per jaar het blad: "Blikvanger" uit.
Het blad bestaat uit ongeveer 40 pagina's en meer dan 300 afbeeldingen van blikken!


In het blad is er aandacht voor:

- Nieuwe Nederlandse bierblikken.
- Nieuwe Nederlandse frisblikken.
- Buitenlandse bierblikken.
- Buitenlandse frisblikken.
- Coca Cola nieuws.

Verder nog interviews met leden, ruilbeurs agenda enz.

Tevens geeft het lidmaatschap recht op 2x een tafel op de ruilbeurzen en gratis entree.

Het lidmaatschap bedraagt: 26,00 per jaar. (Bij aanmelding na 1 Juli 13,00)
Voor ingezetene buiten Nederland in Europa: 30,00 en buiten europa: 32,00 per jaar.
Het inschrijfgeld (eenmalig) bedraagt: 2,30

Vanaf 2005 zijn wij ook gestart met een zogenaamd jeugdlidmaatschap om jonge verzamelaars tegen een goedkoop lidmaatschap kennis te laten maken met onze vereniging. Zij betalen dan de helft, namelijk 13,00 per jaar + inschrijfgeld. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de verzamelaar jonger te zijn dan 16 jaar. Bij inschrijving dient men een geldig legitimatiebewijs te overhandigen.

Klik hier voor meer informatie.